Міський бюджет

Рішення 13 сесії міської ради VІІ скликання від 28 лютого 2017 року >>>

Пояснювальна записка до змін міського бюджету на 2017р.>>>

Додаток 1 >>> 

Додаток 2 >>>          

Додаток 3 >>>           

Додаток 4 >>>


Рішення 11 сесії міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року >>>

Пояснювальна записка до міського бюджету на 2017р.>>>

Додаток 1 >>>

Додаток 2 >>>          

Додаток 3 >>>           

Додаток 4 >>>         

Додаток 5 >>>

 

Про міський бюджет на 2016 рік.

 

Городоцька міська рада

Городоцького району Хмельницької області

РІШЕННЯ № 2

Третьої   сесії міської ради

УІІ скликання

від  23 грудня  2015  року

м. Городок

Про міський бюджет на 2016 рік.

 

 

Відповідно до проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”, Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23  статті  26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

 1. 1. Визначити на 2016 рік:

 

доходи міського бюджету у сумі 17 261 316 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 16 397 316 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету  864 000 грн.,  згідно з додатком №1 цього рішення;

 

-  видатки міського бюджету у сумі 17 261 316   грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  11 499 316 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 5 762 000 гривень;

 

-    профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 898 000  грн., напрямком використання якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду), згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

      -   дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4 898 000 грн., джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(спеціального фонду) згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування , у тому числі по загальному фонду 11499316 грн. та спеціальному фонду 5 762 000 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 1. 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 5,0 тис. гривень.

 

 1. 4. Затвердити на 2016рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

 1. 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

 

- нарахування на заробітну плату(код 2120);

 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

 

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

 

 1. 6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право органам місцевого самоврядування отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. 7. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 1. 8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік:

 

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України ;

 

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету;

 

джерелами формування у частині кредитування є надходження,визначені статтями 73 Бюджетного кодексу України

 

 1. 9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями  69-1 та 71 Бюджетного кодексу України.

 

 1. 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині фінансування є надходження , визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 

 1. 11. В процесі виконання міського бюджету за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету дозволити міському голові Городоцької міської ради здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та  економічною  класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

 

 1. Дозволити міській раді за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету і фінансів  при надходженні в міжсесійний період трансфертів з Державного бюджету України, обласного та районного бюджетів ( дотацій, субвенцій) понад обсяги, враховані в міському бюджеті на 2016 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків міського бюджету на суму трансфертів, одержаних з Державного бюджету України,  обласного та районного бюджетів.

 

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до міського бюджету на 2016 рік

 

 1. 13. Установити, що відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України у поточному році встановлюється звітність про виконання міського бюджету:

 

квартальний та річний звіти про виконання міського бюджету у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду подаються відділом обліку та звітності Городоцької міської ради постійній   комісії з питань планування бюджету та фінансів;

 

річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою;

 

 1. 14. Додатки 1,2,3,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. 15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії А.Матвейцев).

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                               В.ПІДЛІСНИЙ

 

 

 

Відео новини

Корисні лінки

Єдина країна
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Урядова телефонна ''Гаряча лінія''
Хмельницька обласна державна адміністрація