Рішення сесій

Про встановлення в м. Городок розмірів орендної плати та плати за встановлення земельних сервітутів за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності

Городоцька міська рада

Городоцького району Хмельницької області

РІШЕННЯ № 24

П’ятнадцятої сесії міської ради

VІІ скликання

від 13 липня 2017 року

м. Городок

 

Про встановлення в м. Городок

розмірів орендної плати та плати

за встановлення земельних сервітутів

за земельні ділянки, які перебувають у

комунальній власності

 

           На підставі пропозицій землевпорядного відділу міської ради та постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів, керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, статтями 286, 288 Податкового кодексу України, Законом України «Про оренду землі», статтею 10 Закону України «Про засади регуляторної політики» та статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити Порядок встановлення розмірів орендної плати (плати за встановлення земельних сервітутів) в м. Городку за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності (додаток 1).

 

 1. Затвердити типовий договір про встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку (додаток 2).

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядний відділ міської ради та постійну комісію з питань екології та земельних ресурсів.

 

 

 

Міський голова                                            В.ПІДЛІСНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення №24 п’ятнадцятої сесії міської ради від 13.07.2017р.

Порядок

встановлення розмірів орендної плати (плати за встановлення земельних

сервітутів) в м. Городок за земельні ділянки, які перебувають

у комунальній власності

 1. Загальні положення
  • Порядок встановлення розмірів орендної плати та плати за встановлення сервітуту за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності (надалі - «Порядок»), розроблений з метою впровадження узгоджених підходів до економічного регулювання орендних відносин в сфері міського землекористування.
  • Порядок відповідає вимогам:
 • Земельного кодексу України;
 • Податкового кодексу України;
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закону України «Про оренду землі»;
 • інших нормативних актів.
  • Порядок регламентує:
 • принципи встановлення розмірів орендної плати та плати за встановлення земельного сервітуту;
 • надання інформації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, погодження та остаточного визначення розміру орендної плати та плати за встановлення земельного сервітуту;
 • порядок укладання договорів оренди та сплати орендної плати за землю та плати за встановлення земельного сервітуту.
 1. Принципи встановлення розмірів орендної плати
  • Оренда землі (користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту) - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю (плати за встановлення сервітуту) встановлюються за угодою сторін у договорі оренди (договорі про встановлення земельного сервітуту) між орендодавцем і орендарем.

Обчислення розміру орендної плати за землю (плати за встановлення сервітуту) здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

 • Орендна плата (плата за встановлення сервітуту) за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності, справляється у грошовій формі і не може бути нижчою або вищою ставок орендної плати, визначених законодавством України для певного функціонального призначення. У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, який перевищує максимальний розмір орендної плати, встановлений законодавством України.
 • Розмір орендної плати (плати за встановлення сервітуту) за земельні ділянки, що передані для не комерційних потреб, незалежно від терміну оренди, встановлюється відповідно до чинного законодавства і не може бути меншим від мінімально встановленого розміру - трьох відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
  • Розмір орендної плати (плати за встановлення сервітуту) за земельні ділянки, що передані громадським неприбутковим організаціям, незалежно від терміну оренди, встановлюється відповідно до чинного законодавства і не може бути меншим від мінімально встановленого розміру - трьох відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 • Розмір орендної плати (плати за встановлення сервітуту) за земельні ділянки, що передані для комерційних потреб, в залежності від терміну оренди не може бути меншим:
 • п’яти відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, якщо ділянки надана в довгострокову оренду (до 50 років);
 • семи відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, якщо ділянка надана в короткострокову оренду (до 5 років) за виключенням земельних ділянок, наданих для роздрібної та оптової торгівлі пальним, для яких встановлюється максимальний розмір орендної плати, визначений чинним законодавством - дванадцять відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, незалежно від терміну оренди.
 • Розмір орендної плати та плати за встановлення земельного сервітуту за земельні ділянки, на яких розташовані інженерні мережі телекомунікацій, об’єкти нерухомого майна та вбудовано-прибудовані приміщення підприємств- надавачів послуг з електрозв’язку, встановлюється на рівні десяти відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
  • Розмір орендної плати, встановлений відповідно до п.2.4. цього Порядку:
 • для договорів оренди земельних ділянок, на яких розташовані тимчасові споруди комерційного призначення, збільшується, якщо:
 • розмір ділянки менше 100 кв.м - в 1,5 рази;
 • розмір земельної ділянки 100-150 кв.м - в 1,3 раза;
 • розмір земельної ділянки 150-300 кв.м - в 1,2 раза.
 • зменшується, якщо:
 • земельна ділянка обтяжена сервітутом - на частку, пропорційну 50 відсотків площі встановленого об’єкту сервітуту.
  • На період виконання будівництва об’єкта нерухомого майна і за наявності дозволу на виконання будівельних робіт, виданого у встановленому законом порядку, орендна плата за земельні ділянки, що передані для комерційних потреб, може встановлюватися в розмірі трьох відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на строк не більший трьох років.
  • На період виконання благоустрою прилеглої до землекористування території, визначеної договором на комплексне опорядження, утримання і зовнішній благоустрій, розмір орендної плати (плати за встановлення сервітуту) встановлюється в розмірі дванадцяти відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
  • Плата за земельні ділянки, надані в оренду громадянам та юридичним особам, які згідно із Податковим кодексом України звільняються від сплати земельного податку, встановлюється на рівні мінімального розміру орендної плати, визначеної законодавством України, за умови використання земельної ділянки за функціональним призначенням.
  • Плата за земельні ділянки, надані в оренду іноземним державам та іноземним юридичним і фізичним особам, а також спільним підприємствам, встановлюється у розмірі відповідно до п. 2.3, 2.4 даного Порядку, якщо інше не передбачено міжурядовими угодами.
 1. Порядок визначення, погодження та встановлення розміру орендної плати та укладення договорів оренди
  • Для визначення розміру орендної плати (плати за встановлення земельного сервітуту) встановлюється порядок, за яким:
 • територіальним органом Держгеокадастру України у м. Городку на стадії пропозицій органам місцевого самоврядування про відведення та передачу в оренду земельної ділянки готується витяг з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передається в оренду чи сервітутне користування;
 • розмір орендної плати (плати за встановлення земельного сервітуту) зазначається у договорі оренди земельної ділянки (договорі про встановлення земельного сервітуту) між орендодавцем та орендарем відповідно до цього Порядку і не може перевищувати максимальний розмір орендної плати, що визначений законодавством України, за виключенням земельних ділянок, наданих в оренду на конкурентних засадах;
 • постійною комісією міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи на стадії розгляду проектів рішень міської ради про визначення умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, погоджуються пропозиції щодо розміру орендної плати. Рішення комісії оформляються протоколом.

Орендодавцем земель комунальної власності є Городоцька міська рада.

 • Договір оренди земельної ділянки укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.
 • Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати, якщо за обставин, за які він не відповідає, змінилися умови господарювання, передбачені договором, або істотно погіршилась якість земель чи стало неможливим їх використання за цільовим призначенням. Суперечки з цих питань вирішуються у встановленому законодавством порядку.
 1. Порядок сплати орендної плати за землю

4.1.Орендна плата (плата за встановлення сервітуту) вноситься орендарем відповідно до договору.

 • За несвоєчасну сплату орендної плати (плати за встановлення сервітуту) справляється пеня відповідно до договору.
 1. Терміни укладення договорів
  • Строк дії договору земельного сервітуту для :
   • розміщення тимчасової споруди на період її встановлення (реконструкції) становить 1 рік;
   • розміщення тимчасових споруд, встановлених відповідно до затвердженого паспорта прив’язки та Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд з виконанням у повному обсязі благоустрою території становить 4 роки 11 місяців;
   • розміщення літніх майданчиків в період з квітня по жовтень місяць:

а)   на час встановлення (реконструкції) і здійснення благоустрою строком на 2 місяці за умови погодження зовнішнього вигляду та характеру діяльності з головним архітектором міста;

б)   встановлених (реконструйованих) з виконаним в повному обсязі благоустроєм території - строком на 4 роки 11 місяців;

 • реконструйованої тимчасової споруди, не внесеної до Комплексної схеми, договір продовжується строком на 4 роки 11 місяців з послідуючим демонтажем споруди після закінчення строку дії договору;
 • не реконструйованої тимчасової споруди, внесеної до Комплексної схеми договір укладається строком на 1 рік для здійснення реконструкції, а після виконання реконструкції продовжується строком на 4 роки 11 місяців;
 • реконструйованої тимчасової споруди і внесеної до Комплексної

схеми, але естетичний вигляд якої є незадовільний, договір укладається строком   на 1 рік для реновації фасаду, а після виконання робіт з реновації продовжується строком на 4 роки 11 місяців;

 • об’єктів нерухомого майна (вбудовано-прибудованих приміщень) строк дії договору встановлюється від 10 років.
 1. Додаткові умови укладення договорів
  • Тимчасова споруда, яка не реконструйована і не внесена до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, підлягає демонтажу, а земельна ділянка звільненню за рахунок власника тимчасової споруди.
  • До особливих умов договорів включаються вимоги щодо знесення (демонтаж) тимчасової споруди у разі невиконання заходів з благоустрою, реконструкції чи встановлення тимчасової споруди протягом строку дії договору.

При видачі паспорту прив’язки укладається договір-доручення на демонтаж тимчасової споруди, на підставі якого демонтаж виконується власником тимчасової споруди з відновленням земельної ділянки.

 • Забороняється використовувати земельну ділянку для розміщення тимчасових споруд з метою влаштування гральних закладів, ігрових автоматів, казино чи інших азартних ігор відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

 

 

 

Міський голова                                                       В.ПІДЛІСНИЙ

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення № 24 п’ятнадцятої сесії міської ради від 13.07.2017р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про встановлення земельного сервітуту

м. Городок                                                                                            ___________ 201   р.

 

 

ВЛАСНИК:               Гороздоцька міська рада в особі

________________________________________ з одного боку та

ОСОБА:___________________________________________________________

з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 1. Предмет договору

 

 • За цим Договором Власник на підставі рішення Городоцької міської

ради від____________ р. за №_______ надає згоду Особі на встановлення земельного

сервітуту на земельну ділянку площею__________________ га для _____________________

використання, розташовану___________________ .

 • Сторони ознайомлені з тим, що земельна ділянка перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Городка.
 1. Об’єкт сервітуту
  • Встановлення земельного сервітуту здійснюється для використання.
  • Грошова оцінка земельної ділянки становить:__________________________

грн. (________________ використання).

 • Права третіх осіб на земельну ділянку іпотеки немає.
 • Інші особливості, що можуть вплинути на встановлення земельного сервітуту: відсутні.

3.Термін дії договору (земельного сервітуту)

 

 • Сервітутне землекористування встановлюється терміном

на_________ з моменту прийняття рішення Городоцької міською радою

та діє до _______________ року.

 • Договір набуває чинності з дня його реєстрації та діє протягом встановленого терміну.
 • Розгляд питання про продовження терміну дії договору відбувається за ініціативи особи, про що вона повідомляє Власника у письмовій формі за два місяці до закінчення терміну дії договору.
 • У разі відчуження об’єкта майна, який розташований на визначеній цим Договором земельній ділянці, Договір зберігає чинність для нового власника майна на умовах, на яких він укладений.
 • Новий власник нерухомого майна в обов’язкову порядку укладає Угоду про заміну Сторони у цьому Договорі з міською радою протягом двох місяців з дати укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна та несе з цього терміну всі обов’язки щодо сплати орендної плати в повному обсязі.
 1. Плата за встановлення земельного сервітуту

 

 • За сервітутне землекористування оплата вноситься у грошовій формі у гривнях.

Плата за сервітутне користування нараховується з моменту реєстрації договору сервітуту.

Грошова плата вноситься на поточний рахунок орендодавця (з врахуванням змін рахунків у поточному році), а саме:

 

Одержувач: УК у м. Городку (м.Городок)

18010900

р/р 33210815700096 ЗКПО 37804204

Банк: УДКСУ у Городоцькому районі

МФО 815013

Орендна плата з фізичних осіб

Одержувач: УК у м. Городку (м.Городок)

18010600

р/р 33213812700096 ЗКПО 37804204

Банк: УДКСУ у Городоцькому районі

МФО 815013

Орендна плата з юридичних осіб

 

Плата за сервітутне користування обчислюється у наступному порядку:

В розмірі _ % вїд нормативної грошової оцінки ___________________________

в рік (_____ використання).

Розрахунки закінчуються не пізніше ____________________________ р.

 • Періодичність внесення плати в строки: щомісячно протягом 30-ти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця).
 • Плата справляється також і у випадках, якщо особа з поважних причин тимчасово не використовує земельну ділянку щодо якої встановлено сервітут за умовами договору.
 • У разі визнання договору недійсним, одержана Власником плата за фактичний строк встановлення сервітуту не повертається.
 • Розмір плати за встановлення земельного сервітуту (орендної плати) переглядається у випадках і з моменту:
 • зміни умов господарювання, передбачених договором;
 • у разі зміни індексів інфляції обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється відповідно до ст.289 Податкового кодексу України органом державної податкової інспекції;
 • погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря;
 • у разі невиконанням орендодавцем обов’язку повідомити орендарю про права третіх осіб на орендовану земельну ділянку;
 • збільшення розмірів ставки земельного податку, ставки орендної плати, а також нормативної грошової оцінки земель;
 • в інших випадках передбачених законодавчими актами України.
  • У разі зміни розміру ставки земельного податку, нормативної грошової оцінки, індексації нормативно-грошової оцінки орендна плата вказана у договорі підлягає зміні орендодавцем в односторонньому порядку і вираховується за формою:

Ор.Пл. = Цнф х (відсоток платежу) х S х К; де:Цнф - грошова оцінка 1 кв.м землі відповідного функціонального використання;

8 - площа земельної ділянки в кв.м;

К - коефіцієнти, передбачені законодавчими актами

України.

У разі невнесення плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі 0,3 % несплаченої суми за кожний день прострочення.

 1. Умови встановлення земельного сервітуту

 

 • Забороняється використовувати земельну ділянку для розміщення тимчасових споруд з метою влаштування гральних закладів, ігрових автоматів, казино чи інших азартних ігор відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
 • Сервітутне землекористування встановлюється для забезпечення права

Особи, для__________________________________________________________ .

 • Основне цільове призначення земельної ділянки (землі житлової та

громадської забудови), функціональне призначення сервітуту для       використання.

 • Умови збереження стану земельної ділянки:
 • не допускати забур'янення земельної ділянки, яка прилягає до приміщення;
 • використовувати земельний сервітут за цільовим призначенням;
 • забезпечувати право інженерних служб міста на використання земельної ділянки, що прилягає до приміщення для прокладання транзитних мереж, мереж до суміжних ділянок та ремонту інженерних мереж;
 • реконструкцію на земельній ділянці проводити за умови отримання відповідного дозволу.
  • Встановлення земельного сервітуту здійснюється без затвердження (з затвердженням) обґрунтування меж і площі прибудинкової території.
  • Організація розроблення містобудівного обґрунтування та витрати, пов'язані з цим, покладаються на Особу відносно якої встановлено земельний сервітут.
  • Власник у разі погіршення корисних властивостей земельної ділянки пов'язаних зі зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.

Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

 • Здійснені Особою без згоди Власника витрати на поліпшення земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
 • Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Особою за письмовою згодою з Власником землі, підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування Особі витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються відповідно до рішення міської ради за окремою угодою сторін.
 • Власник має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання Особою зобов'язань, передбачених цим договором.
 • Збитками вважаються фактичні втрати, яких Особа зазнала у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору Власником, а також витрати, які Особа здійснила або повинна здійснити для відновлення свого порушеного права; доходи, які Особа могла би реально отримати в разі належного виконання Власником умов договору.

Розмір фактичних витрат Особи визначається на підставі документально підтверджених даних.

 1. Умови повернення земельної ділянки
  • . Після припинення дії договору особа у 10 денний термін повертає власнику земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в сервітутне користування.
  • Сторони дійшли до взаємної згоди, що у разі не повернення земельної ділянки відповідно до умов визначених в п. 6 цього договору, власник має право особисто або, уклавши відповідні договори з іншими особами, здійснити демонтаж малої архітектурної форми (тимчасових споруд).

Сторони встановлюють, якщо демонтаж малої архітектурної форми (тимчасових споруд) здійснюється не особою (у випадках, передбачених даним договором), то власник, інші особи, що здійснюють демонтаж малої архітектурної форми (тимчасових споруд) не несуть відповідальності за будь-які пошкодження конструкцій, майна що знаходиться в ній, без яких неможливо здійснити її демонтаж.

 • Укладаючи даний договір, особа уповноважує власника, у разі настання випадків, передбачених п. 6 цього договору, на укладення з іншими особами відповідних договорів на виконання ними робіт по демонтажу конструкції, наданню ними послуг по зберіганню майна, що знаходиться всередині конструкції на час її демонтажу та на самостійне визначення власником умов таких договорів.
 • Про заплановану дату демонтажу малої архітектурної форми (тимчасових споруд) власник (інша особа з якою укладено договір на виконання

робіт по демонтажу) повідомляє особу листом, що надсилається на адресу, вказану в даному договорі.

У випадку нез’явлення орендаря за адресою, визначеною в повідомленні, в заплановану дату, демонтаж малої архітектурної форми (тимчасових споруд), проводиться без його участі.

 • Особа зобов’язана на вимогу власника відшкодувати йому вартість робіт по демонтажу малої архітектурної форми (тимчасових споруд), послуг зі зберігання конструкції та майна, що знаходилось в малій архітектурній формі (тимчасових спорудах) на час її демонтажу.
 • Вартість робіт по демонтажу малої архітектурної форми (тимчасових споруд), вартість послуг зі зберігання конструкції та майна, що знаходилось всередині малої архітектурної форми (тимчасових спорудах) на час їх демонтажу, визначається відповідно до укладених власником договорів (у разі їх укладення з іншими особами) та платіжних документів або відповідно до складеного особою кошторису та акту виконаних робіт.
 • Сторони погоджуються з тим, що у разі звільнення земельної ділянки відповідно до умов п. 6.1- 6.3. цього договору, особа зобов’язана на вимогу власника підписати акт прийому - передачі земельної ділянки.
 • У разі не вчинення особою дій, щодо підписання акту прийому - передачі протягом 5 днів з моменту отримання повідомлення від власника, земельна ділянка вважається повернута власнику.
 • Власник у разі погіршення корисних властивостей земельної ділянки, що перебуває в сервітутному користуванні, пов’язаних зі зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.

Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір вирішується в судовому порядку.

 • Здійснені особою без згоди власника витрат на поліпшення земельної ділянки, що перебуває в сервітутному користуванні, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
 • Поліпшення стану земельної ділянки, проведені особою за письмовою згодою з власником землі, підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування особі витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
 • Особа має право на відшкодування збитків, заподіяних у наслідок невиконання власником зобов’язань, передбачених цим договором.
 1. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки
  • На земельній ділянці встановлено права третіх осіб на ремонт і обслуговування інженерних мереж.
  • Встановлення земельного сервітуту не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на земельну ділянку.
  • Земельний сервітут встановлюється за умови:

(умови визначаються відповідно до висновків погоджувальних органів).

 1. Власник гарантує, що:
  • Земельна ділянка є у його розпорядженні і він має законні повноваження встановлювати земельний сервітут щодо неї і надавати Особі права, визначені у цьому договорі;

жодна із умов та жодне із положень цього договору не порушує чинного законодавства України;

 • Особа, яка підписує цей договір, є належним чином уповноважена на те, щоб діяти від імені Власника для цілей укладення цього договору і на умовах, визначених в ньому.
 1. Права Власника
  • Власник земельної ділянки має право:
 • вносити за згодою із Особою необхідні зміни та доповнення до договору;
 • на відшкодування збитків завданих встановленням сервітуту чи погіршенням стану земельної ділянки;
 • вимагати від Особи плату за встановлення сервітуту;
 • звертатись до суду із заявою про скасування сервітуту внаслідок неправомірних дій Особи, припинення підстав для встановлення сервітуту, неможливості використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням внаслідок встановлення на ній сервітуту;
 • безперешкодного доступу на земельну ділянку, щодо якої встановлено сервітут;
 • вимагати використання земельної ділянки відповідно до виду встановленого сервітуту, забезпечення екологічної безпеки, додержання вимог земельного, природоохоронного законодавства, державних та регіональних стандартів норм і правил щодо використання землі;
 • переглядати розмір плати за встановлення земельного сервітуту (орендної плати);
 • вимагати збільшення розмірів плати за встановлення земельного сервітуту (орендної плати) у разі збільшення відповідно до законодавства України розмірів земельного податку та з інших мотивів, визначених у цьому договорі;
 • вимагати від Особи відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми плати за 6 місяців з часу підписання договору у разі відмови Особи від укладеного договору, якщо ця відмова не пов’язана з порушенням Власником своїх зобов’язань.
 1. Обов'язки Власника
  • Власник зобов’язаний:
 • забезпечувати відповідно до закону права третіх осіб щодо земельної ділянки;
 • не втручатись у господарську діяльність Особи і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього договору;
 • відшкодовувати Особі капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану земельної ділянки, яке проводилось Особою за згодою Власника відповідно до рішення міської ради за окремою угодою сторін;
 • попередити Особу про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення самого об’єкта оренди.
 • виконувати всі умови договору;
 • попередити Особу про права третіх осіб на земельну ділянку.
 1. Права Особи
  • Особа має право:
 • вносити за згодою із Власником необхідні зміни та доповнення до договору;
 • вимагати від Власника усунення перешкод, пов’язаних із користуванням земельною ділянкою;
 • звертатись до суду з питань порушення Власником своїх обов’язків;
 • самостійно визначати напрямок своєї діяльності відповідно до чинного законодавства та виду земельного сервітуту;
 • за погодженням із Власником користуватися на земельній ділянці інженерними комунікаціями;
 • за згодою із Власником або уповноваженим ним органом, проводити поліпшення земельної ділянки, зводити у встановленому законом порядку споруди, без зміни цільового призначення земельної ділянки;
 • користуватись на умовах платності та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями з метою забезпечення належної господарської діяльності.
 1. Особа гарантує
  • Особа гарантує, що державні органи управління та органи місцевого самоврядування, включаючи санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи охорони природи та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов’язків в межах їх повноважень.
 2. Обов'язки Особи.
  • Особа зобов’язується:
 • виконувати всі умови договору;
 • нести витрати пов’язані з оформленням і реєстрацією договору;
 • дотримуватись правил добросусідства, встановлених Земельним кодексом України;
 • безперешкодно допускати Власника до земельної ділянки, щодо якої встановлено сервітут;
 • не чинити перешкод Власнику у користуванні земельною ділянкою, що полягає у зведенні Особою будівель, споруд, обробці землі, завантаження тощо проведенні без погодження із Власником або уповноваженим ним органом;
 • не чинити дій, які можуть призвести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану земельної ділянки;
 • відшкодувати Власнику збитки, пов’язані з погіршенням стану землі в результаті своєї діяльності;
 • використовувати земельну ділянку відповідно до виду встановленого сервітуту, забезпечити екологічну безпеку, додержання вимог земельного, природоохоронного законодавства, державних та регіональних стандартів норм і правил щодо використання землі;
 • вживати заходів щодо недопущення в результаті своєї господарської діяльності можливості стоку дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мінеральних добрив на земельну ділянку;
 • своєчасно сплачувати плату за встановлення сервітуту.
 • у 120-денний термін з моменту прийняття міською радою рішення про встановлення земельного сервітуту подати на облік в землевпорядний відділ Городоцької міської ради підписаний договір про встановлення земельного сервітуту;
 • враховувати при використанні земельної ділянки права третіх осіб, набуті відповідно до чинного законодавства;
 • виконувати встановлені обмеження (обтяження), вказані у висновках уповноважених органів;
 • відшкодовувати Власнику заподіяну Особою шкоду та збитки у встановленому порядку;
 • у п’ятиденний строк після підписання договору про встановлення земельного сервітуту надати копію договору відповідному органу державної фіскальної служби;
 • за наявності на земельній ділянці нерухомого майна та у разі переходу права власності на нього до іншої особи передбачати у відповідній угоді зобов’язання нового власника щодо укладення договору земельного сервітуту з міською радою у 30-денний термін з дати укладення такої угоди на умовах, визначених цим договором, та повідомити міську раду про відчуження нерухомого майна іншій особі з зазначенням юридичної адреси чи місця проживання;
 • у разі відчуження об’єкта, який перебуває у власності користувача і розташований на визначеній цим договором земельній ділянці, вносити плату за цим договором до дати укладення угоди про заміну сторони у цьому договорі.
 1. Страхування сервітуту
  • Згідно з цим договором об'єкт не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.
 2. Зміна умов договору і припинення його дії
  • Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

Сторони погоджуються з тим, що дострокове розірвання цього договору має здійснюватись за умови письмового попередження Особою іншої сторони за 2 місяці.

Будь-які зміни або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі та підписуються належним чином уповноваженими представниками сторін. Сторони попереджаються, що у випадку, коли будь-яке з положень цього договору втратило юридичну силу, вони невідкладно розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб змінити це положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно стало чинним і законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри сторін щодо суті зазначеного положення. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

 • Дія договору припиняється у разі:
 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • поєднання в одній особі суб’єкта права земельного сервітуту, в інтересах якої він встановлений, та Власника земельної ділянки;
 • рішення суду про скасування земельного сервітуту;
 • невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;
 • невиконання Особою своїх зобов’язань та обмежень (обтяжень) згідно

умов договору відповідно до п.п. __________________________ рішення Городоцької

міської ради від___________ №____ та ст. 236 Господарського кодексу України;

 • за згодою сторін, про що складається додаткова угода;
 • смерті (ліквідації, реорганізації) Особи, на користь якої встановлено сервітут або визнання її недієздатної чи обмежено дієздатною;
 • невнесення плати у разі її встановлення за користування земельною ділянкою;
 • за рішенням суду у наслідок невиконання Особою обов'язків (обмежень, обтяжень) передбачених договором, а також з інших підстав, визначених законом;
 • в разі систематичного невиконання санітарної очистки земельної ділянки, яка прилягає до об’єкту нерухомого майна Особи та земельної ділянки щодо якої Особі необхідно здійснити благоустрій, невиконання обов’язків та встановлених обмежень.
  • Питання про продовження дії договору розглядається Власником за письмовою вимогою Особи, яка подається за 2 місяці до дня закінчення терміну дії договору.
 1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору
  • За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору, в тому числі за зміну або розірвання договору у випадках не передбачених законом чи договором в односторонньому порядку, одна сторона несе перед іншою стороною майнову відповідальність у вигляді сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки національного банку України.
  • Сплата пені та відшкодування шкоди не звільняє сторони від виконання покладених на них зобов’язань та усунення виявлених порушень.
  • Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Сторона не несе відповідальності за невиконання обов’язків по договору, якщо воно відбулося за обставин, які виникли після укладення договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які сторона не змогла ні передбачити, ні попередити прийнятими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інших явищ природи, а також війни або військових дій), які призвели до неможливості виконання даного договору.

 • Відповідно до ст. 236 Господарського кодексу України до особи можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції у вигляді відмови міської ради від своїх зобов’язань по договору, у випадку порушення другою стороною своїх зобов’язань по договору.
 • До особи можуть бути застосовані фінансові санкції у вигляді штрафу за невиконання благоустрою в зазначені терміни.
 1. Порядок вирішення земельних спорів

Земельні спори, які можуть виникнути з даного договору вирішуються шляхом переговорів при відсутності згоди у порядку

 • , передбаченому п.п 16.2. -16.3. даного договору.
 • Земельні спори з приводу встановлення сервітуту розглядаються органом державної виконавчої влади у сфері земельних ресурсів.
 • Земельні спори з приводу встановлення сервітуту розглядаються в судовому порядку незалежно від того розглядався він органом державної виконавчої влади у сфері земельних ресурсів чи ні.
 1. Інші умови
  • Даний земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватись будь-яким іншим способом Особою, в інтересах якої він встановлений.
  • Будь-які зміни і доповнення до договору вносяться у письмовій формі за згодою сторін і є невід’ємною частиною договору. Зміни і доповнення до договору підлягають реєстрації.
  • Зміст ст.ст. 12,90,91,95,96 Земельного кодексу України ст. ст. 34-36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сторонам роз’яснено. Сторони погоджуються з тим, що зобов’язуються виконувати їх.
  • Договір укладається у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу:
 • один примірник у Власника;
 • один примірник у Особи;
 • один примірник в органі реєстрації

 

Реквізити сторін

Власник                                                         Особа

Підписи сторін

 

М.П.                                                                            М.П.

 

 

 

Міський голова                                                                     В.ПІДЛІСНИЙ

Відео новини

Корисні лінки

Єдина країна
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
Урядова телефонна ''Гаряча лінія''
Хмельницька обласна державна адміністрація